Dark Light

19 đơn vị của Bộ Tư pháp được giữ nguyên Leave a comment

19 đơn vị của Bộ Tư pháp được giữ nguyên mô hình tổ chức?

(Dân trí) – Giữ nguyên mô hình tổ chức đối với 19 đơn vị và chuyển đổi mô hình một số đơn vị của Bộ Tư pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyên môn hóa, chuyên sâu các lĩnh vực quản lý.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh vừa chủ trì phiên thẩm định dự thảo nghị định thay thế Nghị định 96/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

“Số tiền trích nộp quỹ được tính theo tỷ lệ camera phần trăm của phí bảo hiểm do bên mua bảo hiểm đóng góp theo hợp đồng bảo hiểm. Tôi đề nghị cân nhắc không nên tiếp tục quy định trong camera an ninh dự thảo luật về việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Số dư của quỹ còn lại nên giao lại cho Bộ Tài chính quy định chi tiết camera ip về quản lý và sử dụng”, bà Sang nói.

Cùng vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Lâm camera quan sát Thành (đoàn Thái Nguyên) băn khoăn do pháp luật quy định chỉ sử dụng Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm để xử lý khi phá sản nên “không bao giờ camera wifi không dây thực hiện được”. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề nghị giữ lại quỹ này. Ông Thành cho rằng, cơ quan soạn thảo cần phải báo cáo, camera giám sát wifi giải trình rõ hơn những nội dung liên quan đến hoạt động quỹ này.

Giải trình tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức camera thông minh Phớc cho hay, quỹ dự trữ bắt buộc được trích từ 5% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bảo hiểm và do cơ quan bảo hiểm quản lý. Còn Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm hiện quy định trích 0,3% và nộp vào tài khoản do Bộ Tài chính quản lý.

Về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, dự thảo tiếp tục giữ ổn định mô hình tổ chức đối với 19 đơn vị: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự – hành chính; Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế; Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Kế hoạch – Tài chính; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Trợ giúp pháp lý; Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Bồi thường nhà nước; Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự.

Chuyển đổi Cục Con nuôi thành Vụ Con nuôi; Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chuyển đổi thành Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời tổ chức lại Cục Công tác phía Nam thành Cục Tư pháp địa phương; đổi tên Viện Khoa học pháp lý thành Viện Chiến lược và khoa học pháp lý.

Đối với các đơn vị khác, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục rà soát để kiện toàn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đảm bảo không chồng chéo, phân công hợp lý, hiệu lực, hiệu quả.

Theo thông tin từ Bộ Tư pháp, hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo nghị định. Thành viên hội đồng thẩm định cho rằng việc cơ cấu lại mô hình, tổ chức bộ máy là nhằm cải cách hành chính, nhưng cải cách hành chính không phải là cắt giảm hết mà phải làm thế nào để tăng cường hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực.

Do đó, nếu cần chuyển đổi vẫn phải chuyển đổi, cần tăng cường vẫn phải tăng cường. Tuy nhiên, phải bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Việc giữ nguyên mô hình tổ chức đối với 19 đơn vị và chuyển đổi mô hình một số đơn vị nêu trên nhằm tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyên môn hóa, chuyên sâu các lĩnh vực quản lý của Bộ Tư pháp.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đánh giá dự thảo được cơ quan chủ trì soạn thảo chuẩn bị công phu, tuân thủ đúng trình tự của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.