Dark Light

Chủ tịch Vĩnh Phúc: Công khai, minh bạch trong đề bạt Leave a comment

Chủ tịch Vĩnh Phúc: Công khai, minh bạch trong đề bạt

(Dân trí) – Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành yêu cầu công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong nhà nước.

Ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký ban hành Chỉ thị 12/CT-UBND về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh này.

Chỉ thị nhận định, nhìn chung đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện nghiêm các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả trong giải quyết công việc không ngừng được nâng cao và được người dân, doanh nghiệp đánh giá, ghi nhận.

Tuy nhiên, công tác lãnh đạo, chỉ đạo về văn hóa công vụ chưa kịp thời, thường xuyên. Một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chậm đổi mới, thiếu chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú – Chủ tịch camera Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương giới thiệu khái quát nội dung trọng tâm 2 chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, camera an ninh ngày 25/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý camera ip nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/1/2021 của Ban Chấp camera quan sát hành Trung ương Đảng khóa XIII về 19 điều đảng viên không được làm”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực camera wifi không dây Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung kết luận, camera giám sát wifi quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ với thực tiễn công tác trong lĩnh vực chuyên môn.

Sau hội nghị, các đại biểu tập trung xây dựng camera thông minh kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa chấp hành đúng thời gian làm việc, chưa tận tụy với công việc, trang phục chưa lịch sự. Môi trường làm việc một số cơ quan, đơn vị chưa ngăn nắp, gọn gàng; chưa đảm bảo tính trang nghiêm, chuyên nghiệp của công sở.

Chính vì thế, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở.

Trong đó phải thường xuyên tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bên cạnh yêu cầu chấn chỉnh việc sử dụng thời gian làm việc, tác phong, lề lối, trang phục, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra về kỷ luật, kỷ cương hành chính, bao gồm cả giám sát từ nhân dân về văn hóa công sở, trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ khi thi hành nhiệm vụ.

“Đối với các hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính trong giải quyết công việc, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức cần phải được xử lý kiên quyết, nghiêm minh, kịp thời và công bằng”- Chỉ thị nêu rõ.

Đặc biệt, lãnh đạo Vĩnh Phúc yêu cầu thực hiện công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước. Đổi mới phương thức tuyển dụng, bổ nhiệm, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.