Dark Light

Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam Leave a comment

Cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam

(Dân trí) – Số đầu mối đơn vị cấp ban (vụ) của Thông tấn xã Việt Nam sẽ giảm từ 28 xuống 27; đồng thời dự kiến bỏ tổ chức cấp phòng tại một số đơn vị…

Theo hồ sơ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam (thay thế Nghị định 118/2017) đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, là cơ quan thông tấn quốc gia (quy định mới), thực hiện chức năng đăng, phát thông tin, văn kiện chính thức của Đảng và Nhà nước; cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; thu thập, phổ biến thông tin phục vụ các cơ quan thông tin đại chúng, công chúng và các đối tượng khác trong và ngoài nước; hoạt động theo mô hình cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện (quy định mới).

Dự thảo nghị định cũng đề xuất sửa đổi nhiệm vụ xây dựng cơ chế tài chính: “Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng cơ chế tài chính, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách của Thông tấn xã Việt Nam trong lĩnh vực được giao”.

Đáng chú ý, Thông tấn xã Việt Nam dự kiến sẽ sáp nhập Trung tâm Tin học vào Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn. Với việc sáp nhập này, số đầu mối đơn vị cấp ban (vụ) của Thông tấn xã Việt Nam sẽ giảm từ 28 xuống 27.

Thông tấn xã Việt Nam dự kiến bỏ tổ chức cấp phòng tại Ban Tổ chức – Cán bộ và Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại (giải thể 2 phòng tại Ban Tổ chức – Cán bộ và 3 phòng tại Ban Thư ký biên tập và Quan hệ đối ngoại). Đồng thời sẽ giảm số lượng phòng tại Văn phòng từ 8 phòng còn 6 phòng, giảm số lượng phòng tại Ban Kế hoạch – Tài chính từ 5 phòng còn 4 phòng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao camera và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ngành thể thao nước nhà đã nhận được nhiều sự quan tâm và đạt nhiều thành tích lớn trong thời gian qua. Bộ đã có nhiều đề camera an ninh án cụ thể để phát triển thể thao nước nhà.

Đặc biệt, trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm camera ip Minh Chính đã dành nhiều sự quan tâm sâu sắc với thể thao nước nhà. Thủ tướng đã nhiều lần gặp mặt, động viên đội bóng, ra sân theo dõi, động viên đội tuyển. Buổi camera quan sát gặp mặt này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Thủ tướng dành nền bóng đá nước nhà.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, sau khi được camera wifi không dây tập huấn tại Tây Ban Nha, chất lượng và thể lực đội tuyển đã có nhiều biến chuyển, với nhiều thành công đạt được.

“Sau khi có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19, tình thế diễn camera giám sát wifi ra rất gay go, từ trưởng đoàn, ban huấn luyện liên tục gọi điện về xin chỉ đạo, bàn hướng giải quyết vấn đề, đồng thời tỏa ra siêu thị, tìm mua cho được tỏi, gừng, nước muối camera thông minh mang về cho vận động viên chữa trị”, ông Chung chia sẻ.

Theo dự thảo nghị định, Thông tấn xã Việt Nam có Tổng giám đốc và không quá 4 Phó tổng giám đốc. Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.

Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các đơn vị trực thuộc.

Báo cáo về sắp xếp cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam gửi tới Bộ Tư pháp cho thấy, từ năm 2016 đến nay, cơ quan này đã giảm 20 đầu mối cấp phòng. Nếu trừ 2 phòng thành lập mới theo yêu cầu công tác (thành lập Phòng tin tiếng Nga tại Ban biên tập tin Đối ngoại và Phòng thông tin đa phương tiện tại Trung tâm Truyền hình Thông tấn), thì toàn ngành đã giảm tuyệt đối 18 phòng (từ 155 xuống 137 phòng).

Về quản lý biên chế, từ năm 2015 đến tháng 6/2021, Thông tấn xã Việt Nam đã giảm 11,2% tổng số người làm việc và hợp đồng lao động (không bao gồm các đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên – là những đơn vị không thuộc phạm vi quản lý biên chế của Bộ Nội vụ – và các cơ quan thường trú ngoài nước), cụ thể là giảm từ 1.734 người xuống còn 1.540.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.