Dark Light

Công dân Việt Nam sẽ được quản lý PR Leave a comment

Bộ Công an đang triển khai hệ thống quản lý dữ liệu điện tử về từng công dân. Việc này sẽ được thực hiện thông qua mạng lưới lưu trữ thông tin trên chứng minh thư nhân dân, đồng bộ từ trung ương đến địa phương.

Hiện nay việc xây dựng cơ sở hạ camera ip tầng và kỹ thuật sản xuất đã dần hoàn tất. Bộ Công an hy vọng thiết lập được hệ thống quản lý thu thập dữ liệu, quản lý chứng minh thư thống nhất, tạo điều kiện lưu trữ, khai thác và xử lý thông tin.
Việc ghi thêm thông tin cá nhân vào mẫu chứng minh thư mới như thành phần dân tộc, nhóm máu… đang được cơ quan chức năng nghiên cứu. Kích thước quốc huy in trên đó cũng được camera xem xét để phù hợp. Đầu năm 2007, Bộ Công an đã mời Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch đầu tư và nhiều chuyên camera an ninh gia góp ý kiến về công tác quản lý chứng minh thư hiện nay.

Năm 2004, Thủ tướng đồng ý giao camera quan sát Bộ Công an xây dựng dự án cấp mới và quản lý chứng minh thư. Tuy nhiên, tiến độ triển khai việc này còn chậm. Đến nay, quy trình sản xuất và quản lý chưa có nhiều thay đổi.

Chứng minh thư vẫn làm thủ camera wifi không dây công nên dễ bong tróc, phai màu. Công nghệ sản xuất còn đơn giản nên thời gian qua chứng minh thư đã bị làm giả khá nhiều. Các thông tin thu thập thủ công, lưu trữ phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý.

Theo Bộ Công an, từ năm 1976 công an camera giám sát wifi các địa phương đã cấp hơn 60 triệu chứng minh thư. Loại giấy tờ tùy thân này cơ bản đã đáp ứng yêu cầu của công dân trong giao dịch và đi lại, góp camera thông minh phần quan trọng trong quản lý xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.