Dark Light

“Cú sốc lịch sử” Covid-19 là bài học Leave a comment

“Cú sốc lịch sử” Covid-19 là bài học

Dân trí) – Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ rõ, dịch bệnh Covid-19 là “cú sốc lịch sử”, cần được đánh giá khi tổng kết về các chính sách xã hội để xây dựng chiến lược trong thời đại mới thích ứng, linh hoạt.

Đây là yêu cầu được lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH quán triệt khi triệu tập cuộc họp về tình hình triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020. Theo phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhận nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo công tác tổng kết Nghị quyết trên.

Sau phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo hồi tháng 3 năm nay, Bộ LĐ-TB&XH đã thành lập bộ phận thường trực để hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng báo cáo để trong tháng 5 hoàn thiện việc tổng kết tại các tỉnh thành, bộ ngành, để sang tháng 6, Ban chỉ đạo bắt đầu vào tổng hợp, hoàn thiện đề án theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú – Chủ tịch camera Hội đồng khoa học cơ quan Đảng Trung ương giới thiệu khái quát nội dung trọng tâm 2 chuyên đề: “Những nội dung cốt lõi trong Kết luận số 21-KL/TW, camera an ninh ngày 25/1/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý camera ip nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; “Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/1/2021 của Ban Chấp camera quan sát hành Trung ương Đảng khóa XIII về 19 điều đảng viên không được làm”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực camera wifi không dây Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đề nghị các đại biểu tiếp tục dành thời gian nghiên cứu kỹ hơn, sâu hơn, toàn diện hơn nội dung kết luận, camera giám sát wifi quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XIII) để vận dụng, liên hệ với thực tiễn công tác trong lĩnh vực chuyên môn.

Sau hội nghị, các đại biểu tập trung xây dựng camera thông minh kế hoạch hành động, chương trình thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, sát với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chỉ số hạnh phúc gắn với công bằng xã hội

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ sốt ruột vì theo phản hồi của một số bộ, ngành, địa phương, đến nay các đơn vị mới đang bắt đầu triển khai công việc nên dự kiến, việc tổng hợp báo cáo để trình Ban chỉ đạo có thể chậm so với tiến độ đề ra. Bộ trưởng yêu cầu sự chủ động cao của bộ phận thường trực đối với việc xây dựng báo cáo tổng kết, dự thảo nghị quyết mới về các chính sách xã hội đến năm 2030-2035.

Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo nhấn mạnh, bên cạnh việc đánh giá kết quả, những điểm được và chưa được trong 10 năm thực hiện các chính sách xã hội theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, cần nhận diện được tình hình mới, những khó khăn, thách thức, những vấn đề mới cần có chính sách mới để giải quyết.

Bộ trưởng LĐ-TB&XH đặt câu hỏi, bối cảnh mới hiện nay cần lưu ý vấn đề gì, dự báo những vấn đề sẽ nổi lên trong 10 năm tới. Ông đề cập bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số, Việt Nam sẽ trở thành nước có mức thu nhập trung bình cao (mục tiêu là năm 2030 – PV), người dân không chỉ cần “đủ ăn đủ mặc” nữa mà phải đáp ứng yêu cầu “ăn ngon mặc đẹp”… Với những thay đổi như thế, giai đoạn tới, những mục tiêu, chỉ số đo lường có thể cũng phải thay đổi, phải hướng tới xây dựng chỉ số hạnh phúc, tiêu chí về phân phối thu nhập, tính công bằng xã hội…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.