Dark Light

Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển Leave a comment

Đề xuất nhiều chính sách đặc thù phát triển

(Dân trí) – Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, trong đó có việc thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Vân Phong, Cam Lâm.

Theo cơ quan soạn thảo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, lịch sử văn hóa đã tạo cho Khánh Hòa vị trí địa quân sự khá đặc biệt về quốc phòng và an ninh. Khánh Hòa là địa phương có tiềm năng rất lớn để phát triển các lĩnh vực kinh tế – xã hội, nhất là phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế biển, tạo động lực cho sự phát triển của khu vực Nam Trung bộ, Tây Nguyên và cả nước.

Vì thế, dự thảo nghị quyết đề xuất cho phép tỉnh Khánh Hòa được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ về cho tỉnh vay lại với tổng mức dự nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách tỉnh được hưởng theo phân cấp. Tổng mức vay và bội chi ngân sách tỉnh hằng năm do Quốc hội quyết định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

“Số tiền trích nộp quỹ được tính theo tỷ lệ camera phần trăm của phí bảo hiểm do bên mua bảo hiểm đóng góp theo hợp đồng bảo hiểm. Tôi đề nghị cân nhắc không nên tiếp tục quy định trong camera an ninh dự thảo luật về việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Số dư của quỹ còn lại nên giao lại cho Bộ Tài chính quy định chi tiết camera ip về quản lý và sử dụng”, bà Sang nói.

Cùng vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Lâm camera quan sát Thành (đoàn Thái Nguyên) băn khoăn do pháp luật quy định chỉ sử dụng Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm để xử lý khi phá sản nên “không bao giờ camera wifi không dây thực hiện được”. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề nghị giữ lại quỹ này. Ông Thành cho rằng, cơ quan soạn thảo cần phải báo cáo, camera giám sát wifi giải trình rõ hơn những nội dung liên quan đến hoạt động quỹ này.

Giải trình tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức camera thông minh Phớc cho hay, quỹ dự trữ bắt buộc được trích từ 5% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bảo hiểm và do cơ quan bảo hiểm quản lý. Còn Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm hiện quy định trích 0,3% và nộp vào tài khoản do Bộ Tài chính quản lý.

Tỉnh Khánh Hòa được phân bổ thêm 45% theo tỷ lệ phần trăm (%) số chi tính theo định mức dân số khi xây dựng định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023 và trong thời gian thực hiện nghị quyết này.

Trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng quyết định việc phân cấp cho UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Nhiều chính sách đặc thù về đất đai

Đáng chú ý, dự thảo nghị quyết đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 500 ha; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất dưới 1.000 ha theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ.

Việc quyết định chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện công khai, lấy ý kiến người dân, đối tượng chịu sự tác động của chuyển đổi mục đích sử dụng và bảo đảm nguyên tắc, điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật.

“Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, sử dụng rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa do Thủ tướng Chính phủ quy định”- dự thảo nêu.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất quy định khá chi tiết về việc thực hiện chuẩn bị thu hồi đất tại Khu kinh tế Vân Phong và huyện Cam Lâm.

Cụ thể, đối với dự án ngoài ngân sách thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất quy định tại điểm a khoản 2 và điểm d khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai và có quy mô từ 300ha trở lên thì căn cứ quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, cho phép cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai ra thông báo để tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất. Việc này được thực hiện đồng thời với việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.