Dark Light

đôi mắt lóe lên hồng sắc thiểm điện. Ma đầu bị đánh cho bắn ra xa, nhưng nét mặt nó lại lóe lên vẻ tàn Leave a comment

xuất ra đồ vật liền có một , camera ngoài trời , đầu ghi camera , ‘Kỳ viêm tử tủy’ ‘Kỳ viêm tử tủy’ là Tu Chân Giới cực kỳ trân quý tài liệu, có thể cung cấp bất luận cái gì kỳ dị mồi lửa thăng cấp, loại này tài liệu tại tiên giới rất là rất thưa thớt tuy rằng cho dù là kỳ dị mồi lửa thăng cấp đến tử sắc, tại tiên giới cũng chỉ là cấp thấp nhất Hỏa Diễm, nhưng kỳ dị mồi lửa thăng cấp đến tử sắc cũng không đơn giản, mà ‘Kỳ viêm tử tủy’, chính là trong đó một loạiDiệp Mặc trong lòng cười thầm, cái này Tần Niệm Mân hiển nhiên không có gì nói chuyện làm ăn kinh nghiệm, này còn không có bắt đầu nói, đã đem chính mình con bài chưa lật tất cả đều lấy ra không bằng cũng bởi vì như vậy, Diệp Mặc đối nàng ngược lại nhiều một hảo cảm hơnDiệp Mặc thần thức đảo qua trên bàn năm dạng đồ vật, lập tức liền nhìn thấy ‘Kỳ viêm tử tủy’ nếu như là tại Tu Chân Giới, nhìn thấy ‘Kỳ viêm tử tủy’, Diệp Mặc nhất định là mừng rỡ như điên chính là hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, hắn ‘Vụ Liên Tâm Hỏa’ đã là tử sắc, hơn nữa bây giờ còn là thâm tử sắc ‘Thanh như hiểu thiên’ cho dù là dùng ‘Kỳ viêm tử tủy’, cũng chỉ là màu thiển tử, với hắn mà nói cũng không nóng nảyĐương nhiên, nếu có thể được đến này khối khoáng thạch, hắn khẳng định nguyện ý tiên giới để kỳ dị Hỏa Diễm thăng cấp tài liệu rất nhiều, nếu Tần Niệm Mân điều kiện rất cao, hắn thà rằng không cần ‘Kỳ viêm tử tủy’.——oOo——Chương 1560: Ụ đá thứ nămNguồn: EbookTruyen.MeHơn nữa Diệp Mặc bây giờ cũng biết mồi lửa trong Tiên giới thăng cấp là vô cùng khó khăn, chỉ là một Kỳ Viêm Tử Tủy cũng chỉ khiến mồi lửa làm màn khởi động mà thôi. Lúc trước hắn mặc dù biết mồi lửa trong Tiên giới đầu tiên cần phải cắn nuốt Tinh Không Viêm Tủy, nhưng cũng không biết kỹ lưỡng cho lắm, sau khi hắn nhìn thấy miếng ngọc giản của người con gái Đại La Tiên kia, sớm đã biết rõ rồi. Cho dù có Tinh Không Viêm Tủy, cũng không phải bất kỳ mồi lửa nào đều có thể cắn nuốt. Trong Tiên giới đối với đẳng cấp của mồi lửa có một câu nói miêu tả đơn giản, đó chính là:“Tử niết vi tam, phá niết thị tiên, tiên chi cực trí, thần diễm vô song.”Bất luận là bất kỳ mồi lửa nào, chỉ cần có thể thăng cấp được. Sau khi mồi lửa đó thăng cấp lên màu tím, sẽ tiếp tục cắn nuốt một số nguyên liệu cao cấp có thể khiến mồi lửa đó thăng cấp, hoặc là cắn nuốt mồi lửa cùng loại, sau khi đến một trình độ nhất định rồi, mồi lửa sẽ tiến hành niết bàn. Mồi lửa sau khi niết bàn sẽ diễn sinh ra hỏa linh, hình thành lên mồi lửa có sinh mạng. Lúc này bên ngoài mồi lửa màu tím sẽ hình thành một vòng sáng màu vàng nhạt, đó chính là mồi lửa Tử niết cấp một, còn gọi là mồi lửa Tử niết cấp một.Khi mồi lửa Tử niết cấp một tiếp tục cắn nuốt nguyên liệu hoặc mồi lửa khác, sau khi lại thăng cấp lần nữa, sẽ hình thành hai đường sáng màu vàng, mà mồi lửa có hai đường sáng màu vàng cũng gọi là mồi lửa Tử niết cấp hai, sau khi thăng cấp bên ngoài mồi lửa hình thành ba đường sáng màu vàng, thì chính là mồi lửa Tử niết cấp ba.Nếu như lúc này mồi lửa còn thăng cấp lên nữa, sẽ hình thành bốn đường sáng màu vàng, lúc này cũng không còn gọi là mồi lửa nữa, mà gọi là Tiên diễm. Mồi lửa hình thành bốn đường sáng màu vàng chính là Tiên diễm cấp bốn, năm đường sáng màu vàng là Tiên diễm cấp năm, sáu đường sáng màu vàng là Tiên diễm cấp sáu.Mồi lửa có thể thăng cấp đến độ cao nào cũng có mối liên hệ với nguyên liệu cắn nuốt, lại càng có mối liên hệ với niết bàn. Lần niết bàn đầu tiên của mồi lửa màu tím có liên quan đến độ cao mà sau này mồi lửa của tu sĩ có thể thăng cấp, cho nên lần niết bàn đầu tiên này rất quan trọng. Đương nhiên, căn cứ theo những gì ghi lại, mồi lửa có thể thăng cấp lên Tiên diễm dường như đều là thiên hỏa, có rất ít địa hỏa có thể thăng cấp lên đẳng cấp Tiên diễm được.Cho nên đẳng cấp của thiên hỏa càng cao, độ cao có thể đạt được cũng càng cao. Trong Tiên giới, Tiên diễm có thể xếp trong Top 10 trước giờ đều là thiên hỏa kỳ dị Top 10 thăng cấp.Mà sau khi mồi lửa đến Tiên diễm cấp sáu, nếu như lại thăng cấp tiếp, cho dù đến cực hạn rồi, lúc này hỏa linh của mồi lửa cũng đã đại thành rồi, sẽ hình thành thần diêm. Trong Tiên giới, thần diễm là mồi lửa cao cấp nhất. Diệp Mặc từ miếng ngọc giản mà ngư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.