Dark Light

“Đường sữa từ trên phát xuống Leave a comment

“Đường sữa từ trên phát xuống

(Dân trí) – Theo đại biểu Bùi Hoài Sơn (đoàn Hà Nội), Luật Thi đua khen thưởng trước đây, tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra.

Sáng 28/3, báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, một số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung trường hợp đã được khen thưởng nhưng sau đó bị phát hiện vi phạm quy định của Nhà nước và bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên trong kỳ được xét khen thưởng thì phải bị hủy bỏ quyết định khen thưởng và bị thu hồi hiện vật và tiền thưởng.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Thường trực Ủy ban Xã hội xin phép được chỉnh lý Điều 91 của dự thảo Luật theo hướng bổ sung quy định trường hợp tổ chức, cá nhân bị hủy bỏ quyết định khen thưởng; quy định cụ thể hơn về các trường hợp cá nhân được tặng thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước mà có hành vi vi phạm pháp luật bị tòa án tuyên có tội và bản án đã có hiệu lực pháp luật từ hình phạt tù có thời hạn trở lên thì bị tước danh hiệu vinh dự nhà nước và chỉnh lý quy định cụ thể về nội dung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật về vấn đề xử lý vi phạm.

Cho ý kiến tại hội nghị, theo đại biểu Bùi H

“Số tiền trích nộp quỹ được tính theo tỷ lệ camera phần trăm của phí bảo hiểm do bên mua bảo hiểm đóng góp theo hợp đồng bảo hiểm. Tôi đề nghị cân nhắc không nên tiếp tục quy định trong camera an ninh dự thảo luật về việc trích nộp Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Số dư của quỹ còn lại nên giao lại cho Bộ Tài chính quy định chi tiết camera ip về quản lý và sử dụng”, bà Sang nói.

Cùng vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Lâm camera quan sát Thành (đoàn Thái Nguyên) băn khoăn do pháp luật quy định chỉ sử dụng Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm để xử lý khi phá sản nên “không bao giờ camera wifi không dây thực hiện được”. Trong khi đó, Bộ Tài chính đề nghị giữ lại quỹ này. Ông Thành cho rằng, cơ quan soạn thảo cần phải báo cáo, camera giám sát wifi giải trình rõ hơn những nội dung liên quan đến hoạt động quỹ này.

Giải trình tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức camera thông minh Phớc cho hay, quỹ dự trữ bắt buộc được trích từ 5% lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bảo hiểm và do cơ quan bảo hiểm quản lý. Còn Quỹ Bảo vệ người được bảo hiểm hiện quy định trích 0,3% và nộp vào tài khoản do Bộ Tài chính quản lý.

oài Sơn (đoàn Hà Nội), Luật Thi đua khen thưởng trước đây tuy đã có các quy định về đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng cho người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân nhưng chưa đầy đủ. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đề ra.

“Điều này dẫn đến việc đường sữa thì từ trên phát xuống, cày cuốc thì phát từ dưới phát lên. Do vậy, tôi đồng tình với việc tiếp thu, sửa đổi đầy đủ hơn của ban soạn thảo với những nội dung cụ thể trong luật lần này, đặc biệt là bổ sung đối tượng khen thưởng huân chương lao động…”, đại biểu Bùi Hoài Sơn nói.

Theo đại biểu đoàn Hà Nội, làm tốt công tác khen thưởng đối với người lao động trực tiếp sẽ tạo ra sự lan tỏa trong xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển, tạo động lực cho sự phát triển chung của đất nước.

Nêu ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng, đại biểu Mai Thị Phương Hoa (đoàn Nam Định) nhất trí quy định về tiêu chuẩn với Huân chương lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba. Tuy nhiên, nữ đại biểu thấy “chưa có quy định nào đề cập đến những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”.

“Đó là những cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm hay, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực”, bà Hoa nói.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.