Dark Light

Kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư quốc gia Leave a comment

Kết nối, chia sẻ dữ liệu dân cư quốc gia

(Dân trí) – Bộ Nội vụ họp với Bộ Công an, Bộ TT-TT về phương án kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về cán bộ công chức, hồ sơ khen thưởng,…

Hôm qua (18/3), Bộ Nội vụ đã tổ chức buổi họp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm thống nhất phương án triển khai kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu, phần mềm chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, cơ quan này đang quản lý các cơ sở

Trong đó, Bộ Tư pháp đề xuất giữ ổn định mô hình tổ chức camera đối với 19 đơn vị: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Vụ Pháp luật hình sự – hành chính; Vụ Pháp luật dân sự – kinh tế; camera an ninh Vụ Pháp luật quốc tế; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Thi đua – Khen thưởng; Văn phòng Bộ; Thanh tra Bộ; Cục Kế hoạch – camera ip Tài chính; Cục Bổ trợ tư pháp; Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Cục Trợ giúp pháp lý; camera quan sát Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; Cục Bồi thường nhà camera quan sát nước; Cục Công nghệ thông tin; Tổng cục Thi hành án dân sự.

Ngoài ra, đề xuất chuyển đổi Cục Con nuôi thành Vụ Con nuôi. camera wifi không dây Cục Con nuôi hiện nay được giao 17 biên chế. Trong bối cảnh thực hiện tinh giản biên chế, Bộ Tư pháp không được giao thêm camera giám sát wifi biên chế để bổ sung, thậm chí phải thực hiện cắt giảm theo chủ trương chung.

Do vậy đề xuất tổ chức lại Cục Con nuôi để thực hiện chức năng camera thông minh tham mưu, giúp Bộ trưởng Tư pháp quản lý nhà nước về lĩnh vực nuôi con nuôi; giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật. Đồng thời giúp Bộ trưởng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương về nuôi con nuôi quốc tế của Việt Nam.

dữ liệu về: cán bộ, công chức, viên chức; về hội và tổ chức phi chính phủ; sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chức sắc và cơ sở thờ tự tôn giáo; hồ sơ khen thưởng cấp nhà nước. Các cơ sở dữ liệu này hàng tháng vẫn được tiếp tục cập nhật thông tin, tối ưu hóa và sao lưu dữ liệu.

Trong đó, cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Nội vụ hiện có số lượng hơn 2.000 tài khoản. Cơ sở dữ liệu quốc gia cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước dự kiến quản lý trên 2 triệu hồ sơ về sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng 68, hiện nay đang triển khai trên toàn quốc.

Cơ sở dữ liệu về hội, tổ chức phi chính phủ có số lượng hơn 630 hội, quỹ; hơn 2.040 chức danh lãnh đạo hội, quỹ; quản lý thông tin hội, quỹ do Bộ Nội vụ thành lập.

Cơ sở dữ liệu về kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có số lượng hơn 100 tài khoản, hơn 2.300 kết quả; quản lý kết quả đào tạo bộ, ngành địa phương.

Cơ sở dữ liệu về chức sắc và cơ sở thờ tự tôn giáo đang theo dõi, quản lý số lượng 31.455 chức sắc trong tổng số gần 190.000 chức sắc, chức việc; 23.666 cơ sở thờ tự trong tổng số hơn 29.600 cơ sở thờ tự tôn giáo…

Các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ đã chia sẻ thông tin về hiện trạng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ áp dụng; hệ thống bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; nhân sự quản trị; năng lực lưu trữ và xử lý thông tin; khả năng truy cập và khai thác thông tin…. Đồng thời xác định rõ nhu cầu cơ sở dữ liệu nào cần kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại diện Bộ Công an đã đề nghị Bộ Nội vụ xác định rõ nhu cầu kết nối, chia sẻ thông tin của các cơ sở dữ liệu hiện có đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đánh giá lợi ích và hiệu quả của việc kết nối nhằm đảm bảo thông tin được kết nối, chia sẻ chính xác, đem lại lợi ích thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia gia đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.