Dark Light

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Leave a comment

Kỷ luật Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

(Dân trí) – Ông Hoàng Văn Đăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Hoàng Văn Đăng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phan Xuân Khung – Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, quy chế làm việc của Đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc và một số chi nhánh trực thuộc có khuyết điểm, vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra camera Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập camera an ninh trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số lãnh đạo chủ chốt của học viện và camera ip nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và camera quan sát công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 và mua sắm vật tư y tế, kít xét nghiệm phòng, chống dịch camera wifi không dây Covid-19.

Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, camera giám sát wifi Giám đốc Học viện Quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính camera thông minh và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Học viện Quân y.

Cá nhân các ông Hoàng Văn Đăng và ông Phan Xuân Khung chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi người.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy bộ phận Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2018-2023 bằng hình thức khiển trách.

Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định về hoạt động của Đảng đoàn; buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc có vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước ở cơ quan Hội Nông dân tỉnh.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trịnh Đình Mao – nguyên Bí thư Đảng đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Duy Tài – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ông Trịnh Đình Mao chịu trách nhiệm chính về những khuyết điểm, vi phạm của Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.