Dark Light

Nhật Bản hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công Leave a comment

Nhật Bản hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công

(Dân trí) – Bộ Nội vụ vừa phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức khởi động dự án hỗ trợ cải cách kỹ thuật thi tuyển công chức Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long cho biết, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã xác định, để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn 2021-2026 và những năm tiếp theo cần tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong chương trình tổng thể cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 cũng xác định mục tiêu tổng thể của cải cách chế độ công vụ, công chức giai đoạn này là “xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài”. Thực hiện cơ chế cạnh tranh lành mạnh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Cải cách chế độ công vụ, công chức luôn được xác camera định là khâu then chốt để đảm bảo thành công và hiệu quả của cải cách nền hành chính nhà nước, trong đó có đổi mới hoạt động thi tuyển công camera an ninh chức.

Do đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu, camera ip điều chỉnh, bổ sung hình thức thi phỏng vấn, lựa chọn lại nội dung thi và cách thức thi để có thể tuyển chọn được những công chức, viên chức camera quan sát có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực thi công vụ.

Theo Thứ trưởng Trương Hải Long, Bộ Nội vụ xác định camera wifi không dây một trong những giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc này là tham khảo kinh nghiệm của các quốc gia điển hình thành công, camera giám sát wifi trong đó Nhật Bản đã áp dụng kỳ thi tuyển quốc gia từ năm 1948 và đến nay vẫn thể hiện rõ tính camera thông minh hiệu quả.

Việc triển khai dự án sẽ là cơ hội để Việt Nam được tiếp cận kinh nghiệm thành công, những thông tin bổ ích của Nhật Bản trong việc tổ chức thi tuyển công chức quốc gia, qua đó sẽ từng bước hoàn thiện hơn nữa công tác tuyển dụng công chức ở Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.