Dark Light

Thanh Hóa: Lễ công bố 3 huyện đạt chuẩn nông Leave a comment

Thanh Hóa: Lễ công bố 3 huyện đạt chuẩn nông

(Dân trí) – Chiều 28/4, tại Triệu Sơn, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Theo ông Lê Đức Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), các huyện đều gặp không ít khó khăn. Với số xã thực hiện xây dựng NTM nhiều, thu nhập bình quân đầu người thấp (Triệu Sơn 13,2 triệu đồng, Nông Cống 11,75 triệu đồng, Thiệu Hóa 13,4 triệu đồng), tỷ lệ hộ nghèo đều trên 21%… Sau hơn 10 năm triển khai xây dựng NTM, 3 huyện đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Cùng với những chính sách của Trung ương, của tỉnh, các huyện đã dành hơn 841 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM. Các xã, thôn cũng chủ động vận động các nguồn lực khác, nhất là nguồn lực của cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê tham gia đóng góp với tổng nguồn vốn huy động của 3 huyện đạt 28.122 tỷ đồng, trong đó huyện Triệu Sơn huy động tổng nguồn lực hơn 9.700 tỷ đồng, huyện Nông Cống hơn 9.200 tỷ đồng và huyện Thiệu Hóa 9.129 tỷ đồng.

Nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm camera Nhật Bản trước đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó có các chuyến thăm, trao camera an ninh đổi thường xuyên của lãnh đạo hai nước, quan hệ kinh tế đi vào chiều sâu và hiệu quả, hiện nay có gần 450.000 người Việt Nam học tập, lao động và sinh sống ở camera ip Nhật Bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những camera quan sát tiềm năng to lớn của sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới, đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, gặp gỡ cấp cao, quan hệ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh hai camera wifi không dây nước cùng xây dựng tốt kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 để tạo thêm những cơ sở lâu dài cho quan hệ thực chất, camera giám sát wifi hiệu quả và thiết thực giữa hai nước trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng trao đổi về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, camera thông minh đa dạng hóa quan hệ; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, 3 huyện cũng chú trọng phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo cho người dân. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hằng năm của các huyện giai đoạn 2010-2021 đều đạt trên 14%. Đến nay, đã có tổng số 25 sản phẩm được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, trong đó Triệu Sơn 12 sản phẩm, Nông Cống 8 sản phẩm, Thiệu Hóa 5 sản phẩm. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn 3 huyện đến năm 2021 đều đạt trên 48 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của các huyện giảm nhanh, đến năm 2021, huyện Triệu Sơn còn 0,92%, Nông Cống 0,87% và Thiệu Hóa 0,86%…

Tại huyện Triệu Sơn đã xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế điển hình; thu hút được nhiều công ty giày da, may mặc vào đầu tư, giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn người dân trên địa bàn huyện cũng như các địa phương lân cận…

Huyện Triệu Sơn cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư, thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng phát triển. Đến nay, trên địa bàn huyện có 493 doanh nghiệp, tăng 277 doanh nghiệp so với năm 2010 (trong đó có 6 doanh nghiệp FDI), tạo việc làm thường xuyên cho trên 15.000 lao động và tập trung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp may mặc, da giày, xây dựng, vận tải hành khách…

Huyện Nông Cống phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu đạt 22.953 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 76 triệu đồng trở lên; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 100%…

Còn huyện Thiệu Hóa, sau hơn 10 năm xây dựng NTM, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 ước  đạt 50 triệu đồng/năm, tăng gấp 3,4 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7 %, thấp hơn bình quân chung toàn tỉnh, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người dân được nâng cao…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.