Dark Light

Thanh tra việc bảo vệ bí mật Nhà nước Leave a comment

Thanh tra việc bảo vệ bí mật Nhà nước

(Dân trí) – Thanh tra Bộ Công an vừa công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng đối với Bộ Nội vụ.

Thanh tra Bộ Công an sẽ tiến hành thanh tra đối với 10 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ. Thời gian thanh tra từ ngày 1/1/2019 đến thời điểm thanh tra; thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hồng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an – làm trưởng đoàn thanh tra. Ông Hồng nêu rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra; đồng thời thông qua nội dung, phương pháp làm việc của đoàn thanh tra.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra camera Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 – 2020, 2020 – 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập camera an ninh trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số lãnh đạo chủ chốt của học viện và camera ip nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và camera quan sát công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 và mua sắm vật tư y tế, kít xét nghiệm phòng, chống dịch camera wifi không dây Covid-19.

Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, camera giám sát wifi Giám đốc Học viện Quân y cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính camera thông minh và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Học viện Quân y.

Thiếu tướng Trần Đức Tuấn – Chánh Thanh tra Bộ Công an – nhấn mạnh, mục đích thanh tra nhằm đánh giá toàn diện, đầy đủ thực trạng công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và an ninh mạng tại Bộ Nội vụ; giúp lãnh đạo Bộ Nội vụ và lãnh đạo các đơn vị thấy được thực trạng, những hạn chế còn tồn tại, chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan trong quá trình xây dựng thể chế, thực thi công vụ, từ đó đưa ra những giải pháp để khắc phục hạn chế, giúp Bộ Nội vụ thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

Ông Tuấn đề nghị thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra tạo điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn thanh tra phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch, đúng các quy định của pháp luật về thanh tra và văn hóa ứng xử trong công tác thanh tra; phối hợp chặt chẽ, quan tâm hướng dẫn các đối tượng thanh tra với tinh thần “lấy xây là chính”.

Thống nhất với các nội dung theo kế hoạch thanh tra của Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định, việc thanh tra được lãnh đạo Bộ xác định là nội dung rất quan trọng. Do đó, lãnh đạo Bộ Nội vụ đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng thanh tra tham dự buổi công bố quyết định để nắm bắt các nội dung và thực hiện theo yêu cầu thanh tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.