Dark Light

Trong tháng đầu tiên của năm 2007 PR Leave a comment

Trong tháng đầu tiên của năm 2007, kim ngạch xuất nhập khẩu các thiết bị tin học đã đạt 250,2 triệu USD, tăng 35,2% so với tháng 1/2006. Trong đó, xuất khẩu trong tháng 1/2007 đạt 110,3 triệu USD; nhập khẩu đạt 139,9 triệu USD.

Xuất khẩu:
Mức tăng thật ấn tượng!Thị trường xuất khẩu gồm trên 30 thị trường xuất khẩu; trong đó, 10 thị trường có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất bằng khoảng 86,6% kim ngạch xuất khẩu của cả nước. camera Thái Lan vẫn là thị trường lớn nhất về xuất khẩu với kim ngạch trong tháng đạt 29,6 triệu USD và đã chiếm 26,8% kim ngạch xuất khẩu. camera an ninh Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là bảng mạch các loại (28,3 triệu USD) và linh kiện vi tính (1,3 triệu USD).


Thị trường Mỹ luôn đứng thứ 2 về thị camera ip trường xuất khẩu; trong tháng 1 xuất khẩu sang thị trường này đạt 18 triệu USD chiếm 16,3% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu chủ yếu sang thị trường này là mặt hàng máy in (17,4 triệu USD).
Cơ cấu hàng xuất khẩu tháng camera quan sát 1/2007Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là mặt hàng máy in (58,3 triệu USD chiếm 53% kim ngạch xuất khẩu) và chủ yếu là từ các khu công nghiệp xuất sản phẩn ra nước ngoài; bảng mạch các loại (44,3 triệu USD chiếm 40% tổng kim ngạch xuất khẩu). Máy in chủ yếu xuất khẩu đi Mỹ: camera wifi không dây 17,4 triệu USD; Hà Lan: 9,8 triệu USD; Singapore: 7,3 triệu USD; Phần Lan: 2,7 triệu USD; Canada: 2,6 triệu USD. camera giám sát wifi Bảng mạch chủ yếu sang Thái Lan: 28,3 triệu USD; Philippin: 12,2 triệu USD và Nhật Bản 3,4 triệu USD.


Nhập khẩu:
Cơ cấu hàng nhập khẩu tháng 1/2007Việt camera thông minh Nam nhập khẩu từ trên 30 thị trường, trong đó 10 thị trường lớn nhất với kim ngạch trên 1 triệu USD đã chiếm đến 97,9% kim ngạch nhập khẩu. Thị trường Singapore (51,5 triệu USD, chiếm 36,8% kim ngạch nhập khẩu) là thị trường nhập khẩu dẫn đầu. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu từ Singapore là bảng mạch (17,6 triệu USD); linh kiện vi tính (11,8 triệu USD) và máy in (5,7 triệu USD). Thị trường Nhật Bản (31,5 triệu USD chiếm 22,6% kim ngạch nhập khẩu) đứng thứ 2. Nhập khẩu từ Nhật Bản chủ yếu là linh kiện vi tính (17,8 triệu USD) và bảng mạch (12,6 triệu USD).


Mặt hàng linh kiện vi tính nhập về trong tháng đạt 49,9 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu vào các khu công nghiệp. Linh kiện vi tính nhập khẩu trong tháng từ Nhật Bản là: 17,8 trệu USD; Singapore: 11,8 triệu USD; Hồng Kông: 8 triệu USD; Đài Loan: 4,4 triệu USD và Trung Quốc: 3,7 triệu USD. Về bảng mạch, lượng nhập 38,2 triệu USD, từ 3 thị trường chính là Singapore: 17,6 triệu USD; Nhật Bản: 12,6 triệu USD và Trung Quốc: 5,3 triệu USD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.