Dark Light

Từ vụ FLC, Tân Hoàng Minh: Tham nhũng ở khu vực t Leave a comment

Từ vụ FLC, Tân Hoàng Minh: Tham nhũng ở khu vực tư cũng gây hậu quả rất lớn

(Dân trí) – Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, qua các vụ việc về kit test Covid, Tân Hoàng Minh, FLC, lại càng phải nghiêm trị các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, bất kể đó là ai.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 12 về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó, yêu cầu kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên; từng bước mở rộng phạm vi phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh quyết tâm chống tham nhũng và làm cho cuộc chống này thành công, có hiệu quả là cách tốt nhất để lấy lại lòng tin của nhân dân, để phát huy niềm tin của dân với Đảng.

Cần giáo dục để cán bộ biết nhục khi rơi vào tham nhũng

Bộ Nội vụ đề xuất thực hiện sắp xếp lại 4 Tổng cục thuộc camera Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

– Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức lại thành Cục camera an ninh Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm.

– Tổng cục Thủy sản tổ chức lại thành camera ip Cục Thủy sản và Cục Kiểm ngư

– Tổng cục Thủy lợi tổ chức lại thành camera quan sát Cục Thủy lợi

– Tổng cục Phòng, chống thiên tai tổ chức camera wifi không dây lại thành Cục Phòng, chống thiên tai.

Bộ Nội vụ đề nghị tiếp tục duy trì 6 Cục thuộc Bộ Nông nghiệp và camera giám sát wifi Phát triển nông thôn, gồm: Cục Trồng trọt; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Chăn nuôi; Cục Thú y; Cục Quản lý xây dựng công trình; Cục Kinh tế hợp tác và camera thông minh Phát triển nông thôn. Việc duy trì các Cục này phải bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập theo quy định của Chính phủ.

Hợp nhất Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản với Cục Quản lý chất lượng nông sản và thủy sản thành Cục Quản lý chất lượng, chế biến và thị trường nông sản.

Bộ Nội vụ đề nghị giữ ổn định Văn phòng và Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong kết luận, Bộ Chính trị yêu cầu kiên quyết, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Ông suy nghĩ gì về điều này?

– Chúng ta phải thấy tham nhũng là phản dân chủ, phản văn hóa. Bác Hồ còn nói tham nhũng là một tội ác phải nghiêm trị. Quyết tâm của Bộ Chính trị, của Trung ương gần đây trong việc đẩy mạnh chống tham nhũng là quyết tâm rất được lòng dân. Bản thân điều đó đã có ý nghĩa về văn hóa chính trị rồi.

Cho nên theo tôi, muốn xây dựng văn hóa không tham nhũng thì không có gì tốt hơn là giáo dục về đạo đức, thực hành đạo đức cách mạng cần – kiệm – liêm – chính. Nhất là trong đảng, trong đội ngũ cán bộ, công chức có chức, có quyền phải rất chú trọng giáo dục danh dự, liêm sỉ. Khi biết nhục vì rơi vào tham nhũng thì người ta tự bảo vệ mình và tự khắc có khả năng chống được tham nhũng.

Ở Singapore, họ đưa vào giáo dục đạo đức trong toàn dân, toàn xã hội để coi tham nhũng là điều đáng xấu hổ nhất, không có đất sống trước sự phê phán của cộng đồng. Chúng ta cũng phải kiểm soát chặt chẽ quyền lực bằng các chính sách, cơ chế để không dám tham nhũng và không thể tham nhũng được, tức là, có hàng rào luật pháp rất chặt chẽ. Và để không ai muốn tham nhũng vì phải trả giá rất đắt cả về sinh mệnh và danh dự suốt đời.

Tóm lại, phải có cơ chế, chế tài, cùng với giáo dục về mặt tinh thần. Theo cách nói của ông cha ta là phải kết hợp tốt đức trị và pháp trị, nhất là đề cao pháp trị trong xây dựng nhà nước pháp quyền thì cán bộ mới không dám tham nhũng.

Không trái với quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân

Bộ Chính trị cũng yêu cầu, từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước. Từ những vụ việc gần đây được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, ông có cảnh báo điều gì?

– Những sự việc đó cho thấy chúng ta phải rất chú trọng phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Ở đây, không trái với quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân – tức là khuyến khích mọi người dân tham gia sản xuất, phát triển kinh tế để tăng cường tiềm lực của xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.