Dark Light

Việt Nam sẽ chi 70 triệu USD PR Leave a comment

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 51/2007/QĐ -TTg Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010.
Theo Quyết định, đến năm 2010, ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam đạt được các mục tiêu cơ bản sau: Tốc độ tăng trưởng trung bình đạt khoảng 35 – 40%/năm; tổng doanh thu camera ip từ phần mềm và dịch vụ phần mềm đạt trên 800 triệu USD/năm, trong đó giá trị xuất khẩu đạt ít nhất 40%; tổng số nhân lực phát triển phần mềm và dịch vụ phần camera an ninh mềm đạt khoảng 55.000 đến 60.000 người, với giá trị sản phẩm trung bình đạt 15.000 USD/người/năm; xây dựng được trên 10 doanh nghiệp phần camera mềm có quy mô nhân lực trên 1.000 người và 200 doanh nghiệp phần mềm có quy mô nhân lực trên 100 người.

Việt Nam thuộc nhóm các nước dẫn đầu về camera quan sát thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực phần mềm và lọt vào danh sách 15 quốc gia cung cấp dịch vụ gia công phần mềm hấp dẫn nhất trên thế giới. Giảm tỷ lệ vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực phần mềm xuống bằng mức trung bình trong khu camera wifi không dây vực.

Tổng kinh phí thực hiện Chương camera giám sát wifi trình khoảng 70 triệu USD, trong đó 30% kinh phí từ ngân sách trung ương, 30% từ ngân sách các địa phương và 40% huy động từ camera thông minh các doanh nghiệp, các hiệp hội, nguồn vốn ODA và các nguồn vốn khác. Bộ Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện Chương trình này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.