Dark Light

Vĩnh Phúc áp dụng phần mềm một cửa liên thông 3 cấp tỉnh Leave a comment

Vĩnh Phúc áp dụng phần mềm một cửa liên thông 3 cấp tỉnh

(Dân trí) – Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu triển khai sử dụng Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã, thời gian bắt đầu từ đầu năm 2022, thay cho phần mềm đang thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành vừa cho biết, năm 2021 công tác chuyển đổi số ở địa phương này đã có nhiều cố gắng, đặc biệt đối với trụ cột chính quyền số.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều kết luận chỉ đạo về chuyển đổi số; HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 39/2021 thông qua Đề án hoàn thiện chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021-2025.

“Từ những năm học phổ thông em rất thích ngành công an camera nên cuối năm học lớp 12 đã đăng ký dự thi đại học nhưng chưa đạt nguyện vọng. Sau đó, em tham gia học tại trường Cao đẳng Y tế camera an ninh Quảng Trị nhưng vẫn nuôi mơ ước được mang trên mình bộ trang phục ngành công an”, Vân chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp, Vân xin ý kiến của ba mẹ và camera ip nhận được sự đồng ý, ủng hộ. Tiếp đó, Vân viết đơn tình nguyện xin tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Trong thời gian chờ đợi, Vân hăng camera quan sát hái tham gia cùng lực lượng y tế làm nhiệm vụ tại các điểm chốt chống dịch Covid-19. Gặp thời điểm dịch bệnh phức tạp, đối diện với camera wifi không dây nguy hiểm nhưng em vẫn vượt qua khó khăn để cùng đội ngũ y tế hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe người dân.

Trải qua vòng sơ tuyển, Vân được xét chọn camera giám sát wifi và trở thành nữ tân binh duy nhất của Quảng Trị nhập ngũ đợt này. Ngày được thông báo mình đạt tiêu chuẩn, yêu cầu nhập ngũ, Vân rất vui mừng, camera thông minh phấn khởi.

Ngoài ra, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành 25 quyết định, kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số. Hạ tầng nền tảng số từng bước được củng cố và tăng cường bảo đảm dung lượng, tốc độ, an toàn bảo mật thông tin, dữ liệu cho các cơ quan trong hệ thống chính trị của tỉnh. Các đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiều ứng dụng nền tảng thúc đẩy mạnh mẽ cải cách hành chính như: Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, một cửa điện tử, hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống quản lý văn bản ký số điện tử,… Kinh tế số, xã hội số đã từng bước được thúc đẩy thông qua thương mại điện tử, thanh toán điện tử, họp trực tuyến, học trực tuyến và các dịch vụ trực tuyến khác.

Tuy nhiên, ông Lê Duy Thành thừa nhận, so với yêu cầu thì chuyển đổi số trên địa bàn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Hạ tầng số chưa sẵn sàng cho các công nghệ: Điện toán đám mây, phân tích, xử lý dữ liệu lớn, kết nối Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, xử lý chuỗi khối thời gian thực. Chưa có nhiều nền tảng số phục vụ cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; kinh tế số, xã hội số chưa có định hướng phát triển rõ ràng từ cơ quan nhà nước, chưa có bước tiến rõ nét.

Vì thế, Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc đã giao Sở Thông tin và Truyền thông – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Vĩnh Phúc – hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo, trong đó phải xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các thành viên của Ban chỉ đạo gắn với hoạt động chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu, đề xuất về sự cần thiết, đầu mối thực hiện các dự án, nhiệm vụ về chuyển đổi số phù hợp kiến trúc, định hướng của tỉnh Vĩnh Phúc về chuyển đổi số; đề xuất cơ chế tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, các doanh nghiệp công nghệ thông tin tham gia chuyển đổi số theo định hướng của tỉnh.

“Không tham mưu đầu tư những hệ thống riêng lẻ, rời rạc, không có khả năng tích hợp, liên thông”- lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh.

Cơ quan này phải tham mưu với UBND tỉnh Vĩnh Phúc triển khai các nền tảng dữ liệu số, ứng dụng trên di động phục vụ các nhu cầu cần thiết cho tổ chức, công dân. Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong việc chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chuyển đổi số tại các đơn vị, địa phương.

Tiếp tục tham mưu Nghị quyết của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; chính sách ưu đãi thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin tại các cơ quan trong hệ thống chính trị của địa phương này.

Đáng chú ý, ông Lê Duy Thành yêu cầu triển khai sử dụng Cổng dịch vụ công và phần mềm một cửa điện tử tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã, thời gian bắt đầu từ đầu năm 2022, thay cho phần mềm đang thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.