Dark Light

HÀNG RÀO ĐIỆN

Hàng rào điện là một hàng rào sử dụng các cú sốc điện để ngăn chặn động vật và con người vượt qua một ranh giới. Điện áp của cú sốc có thể có các ảnh hưởng từ khó chịu đến mức gây tử vong. Hầu hết các hàng rào điện được sử dụng ngày nay để làm hàng rào nông nghiệp , xí nghiệp và nhà máy . Hàng rào điện beam được thiết kế phù hợp cho công nghiệp nên tính an toàn và khả năng giật điện không gây chết người , ngoài ra khi hệ thống điện được kích hoạt sẽ báo về hệ thống để có phương pháp xử lý kịp thời và hiệu quả

Hiển thị tất cả 9 kết quả